2004 issue 1

Back

Volume 20, issue 1

Appendix

Stosowanie leków psychotropowych w szczególnych sytuacjach klinicznych

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, l, 119-124