2004 issue 1

Back

Volume 20, issue 1

Appendix

Interakcje leków

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 1,95-117