2004 issue 1

Back

Volume 20, issue 1

Appendix

Inne metody terapii biologicznej

Antoni Kalinowski1, Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 1, 131-139