2003 issue 4

Back

Volume 19, issue 4

Article

Influence of dexamethasone on inflammatory reaction and degeneration of dopaminergic neurons in MPTP mice model of Parkinson s disease

Tomasz Litwin1, Iwona Kurkowska-Jastrzębska1, Agnieszka Ciesielska2, Ilona Joniec2, Adam Przybyłkowski2
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Zakład Elektrofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 5-20
Keywords: Parkinson’s disease, dexamethasone, neuroprotection

Abstract

The authors evaluate the effect of steroids in the mice model of Parkinson’s disease, based on chromatography, Western-blotting and immunohistochemistry. They observed neuroprotective effect of dexamethasone in dose l mg per kilogram body weight. The presume that this effect is associated with anti-inflammatory effect of steroids.