2003 issue 2

Back

Volume 19, issue 2

Article

VI. Specyficzne populacje

Lilian Thorpe1, Diane K. Whitney2,3, Stanley P. Kutcher4, Sidney H. Kennedy2
1. Department of Psychiatry, University of Saskatchewan, Regina, Saskatchewan
2. Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Ontario
3. Department of Psychiatry, University of Western Ontario, London, Ontario
4. Department of Psychiatry, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 2, 107-135