2003 issue 1

Back

Volume 19, issue 1

Article

Badania wieloośrodkowe Tezy wystąpienia na II Konferencji Komisji Bioetycznych Warszawa, 7 grudnia 2002 r.

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 1,55-56
Address for correspondence:
Prof. Stanisław Pużyński, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. 8422734