2003 issue 1

Back

Volume 19, issue 1

Article

Advances in the treatment of neurotic disorders

Małgorzata Rzewuska1, Maria Siwiak-Kobayashi2, Jerzy Aleksandrowicz3, Celina Brykczyńska4
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ w Krakowie
4. Zakład Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 1, 17-44