2002 issue 4

Back

Volume 18, issue 4

Article

Część A: Leczenie pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 4, 323-412