2002 issue 3

Back

Volume 18, issue 3

Article

Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię nieleczonych i w czasie farmakoterapii. Opracowanie wstępne

Aleksandra Wierzbicka1, Anna Trojecka1, Jakub Antczak1, Iwona Musińska1, Eugenia Szatkowska1, Krystyna Czasak1, Wojciech Jernajczyk1
1. Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 3, 249-258

Abstract

This paper is another one presenting the influence of neuroleptics on human EEG. There were performed routine EEG recordings of 41 non-medicated schizophrenic patients. The same patients were examined one e again on the l0-14th day of pharmacotherapy. The EEG recordings were evaluated visually as well as using automatic analysis of chosen channels (FFT). The results were analysed statistically.
The visual estimation revealed the slowing of alpha rhythm and increase of abnormalities in EEG in the patients under the therapy with neuroleptics. The bioelectrical activity was desorganised particularly by atypical neuroleptics.
The automatic analysis also showed the slowing of alpha rhythm, particularly in the right parieto-occipital region, as well as increase of fast theta activity in the left fronto-temporal region.