2002 issue 2

Back

Volume 18, issue 2

Article

Cytometryczna analiza zmian parametrów profilu immunologicznego we krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane. 12-miesięczna obserwacja podczas leczenia preparatem copaxone

Dagmara Mirowska1, Aleksandra Paź1, Janusz Skierski1, Mirosława Koronkiewicz1, Jacek Zaborski1, Wojciech Wicha1, Andrzej Członkowski1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; Samodzielna Pracownia Cytometrii Przepływowej Instytutu Leków w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 2, 153-159

Abstract

Multiple sclerosis (SM) is a chronic demyelinating central nervous system disease, probably of autoimmune origin. Up till now there is no specific treatment for SM. Copaxone (glatiramer acetate) is one of the drugs of great interest however its mechanism of action remains not fully known. The aim of our study was to evaluate if one-year glatiramer therapy affects immune parameters of peripheral blood in MS patient. The analysis was carried out using two-colour flow cytometry.