2001 issue 4

Back

Volume 17, issue 4

Article

Sprawozdanie ze spotkania ekspertów poświęconego sertindolowi. Wiedeń 7-8.03.2002

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 370-371