2001 issue 4

Back

Volume 17, issue 4

Article

Farmakogenomika – nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń psychicznych

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 313-321

Abstract

Pharmacogenomics is a new scientific discipline utilizing molecular genetic information to predict outcome of drug treatment, i.e. therapeutic efficacy and side effects. The article reviews the results of studies concerning the pharmacogenomics of neuroleptic, antidepressant and mood-normalizing drugs.