2001 issue 2

Back

Volume 17, issue 2

Article

Terapia monitorowana depresji u pacjentów leczonych imipraminą

Julita Kuczyńska1, Justyna Goluch1, Maria Radziwon-Zaleska1, Halina Matsumoto1, Michał Skalski1, Anna Dziklińska1, Andrzej Wakarow1
1. Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 2, 199-207

Abstract

Six patients with endogenous depression were treated with imipramine (IMI). Serum concentrations or imipramine and its active metabolites were measured by FPIA method. Results were compared with received by HPLC met ode.