2001 issue 1

Back

Volume 17, issue 1

Article

Polekowe objawy pozapiramidowe

Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 57-71