2001 issue 1

Back

Volume 17, issue 1

Article

Leki przeciwpsychotyczne, wskazania, przeciwwskazania, interakcje, przesłanki ułatwiające wybór leku

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 3-56

Abstract

This paper presents a review of antipsychotic drugs, with these data, with are important in choice of drug in difficulty therapeutic situations.