2000 issue 4

Back

Volume 16, issue 4

Article

Zastosowanie moklobemidu w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – doniesienie wstępne

Małgorzata Dąbkowska1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 348-354