2000 issue 4

Back

Volume 16, issue 4

Article

Kwas walproinowy w leczeniu zaburzeń afektywnych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 399-416

Abstract

The article reviers the present data concerning use valproate in the acute and maintenance treatment or bipolar disorder.