2000 issue 4

Back

Volume 16, issue 4

Article

Informacja o działaniu kardiotoksycznym tioridazyny, o ograniczeniu wskazań i o sposobie prowadzenia leczenia

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 387-389