2000 issue 4

Back

Volume 16, issue 4

Article

Badanie zgodności i niezawodności polskiej wersji skali PANSS

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 390-398