2000 issue 3

Back

Volume 16, issue 3

Article

Próby zastosowania nowych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu bólu

Sławomir Pilip1, Maria Barańska-Gieruszczak1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 252-259

Abstract

The authors review experimental and clinical trials or using new antiepileptic drugs in the treatment or pain.