2000 issue 3

Back

Volume 16, issue 3

Article

Analiza zależności między odchyleniami w zakresie profilu cząsteczek adhezyjnych leukocytów krwi obwodowej a innymi parametrami stanu klinicznego u chorych na stwardnienie rozsiane

Aleksandra Paź1, Urszula Fiszer1, Jacek Zaborski1, Andrzej Członkowski1, Anna Członkowska1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 267-274

Abstract

The aim of the present study was to determine the relationships between profile or adhesion molecules of peripheral blood leukocytes, and MRI, the physical disability, or the progression rate in patients with relapsing-remitting or secondary progressive form of MS. In patients with new lesions detected by brain MRI, we have observed a positive correlation between the number of Tl Gd-enhancing lesions and percentage CD11b+CD18+ granulocytes in peripheral blood. In our analysis the progression rate was also positively correlated with the expression of CD44 antigen on lymphocytes in patients with relapsing-remitting form of MS. Our findings suggest the relation between expression of adhesion molecules on leukocytes and the c1inical status of MS patients.