2000 issue 2

Back

Volume 16, issue 2

Article

Psychologiczne mechanizmy efektu placebo

Maria Siwiak-Kobayashi1
1. Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 107-113

Abstract

The author discusses psychological and physiological mechanisms of the placebo effect.