2000 issue 2

Back

Volume 16, issue 2

Article

Prawno-karne i cywilno-prawne skutki zakresu informacji o objawach ubocznych leku psychotropowego. Studium przypadku

Błażej Kolasiński1, Jerzy Pobocha2, G. Wośko3
1. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie i Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
3. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 192-202

Abstract

Authors of work; public prosecutor and psychiatry expert and forensic doctor describe the case of suicide of depressive patient treated with fluoxetine. On the grounds of the evidence of criminal proceedings began towards the psychiatrist, who recommended this drug, the authors discuss the problems: the range and forms of information about the drug, "information" error in the course of pharmacotherapy which may be effective with criminal and civil responsibility of the physician.