2000 issue 2

Back

Volume 16, issue 2

Article

Placebo w badaniach leków stosowanych w zaburzeniach lękowych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 147-153

Abstract

The author reviews the literature data on the risks and benefits of using placebo in clinical trials of anti-anxiety drugs.