2000 issue 2

Back

Volume 16, issue 2

Article

Obowiązki badacza wynikające z zawieranych umów na kliniczne badanie środków farmaceutycznych

Jan M. Horodnicki1, Gabriela Horodnicka-Stelmaszczuk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; Katedra Prawa Transportowego Uniwersytetu Szczecińskiego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 161-172

Abstract

Authors have presented scientific, ethic, forensic, organizatory basis for international and domestic schedule of clinical evaluation of new pharmaceutical agents.