2000 issue 2

Back

Volume 16, issue 2

Article

Komisja Bioetyki wobec badania nowych leków psychotropowych (z perspektywy badacza)

Jerzy Matysiakiewicz1, Robert Pudlo1, Piotr Gorczyca1
1. Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 154-160

Abstract

Authors describe 4-years experiences with the new drugs investigations. After the short presentation of the GCP rules some problems concerned obtaining the agreement of the Independent Ethics Committee are described and discussed with the special stress on ethically dubious placebo comparison.