2000 issue 2

Back

Volume 16, issue 2

Article

Badania kliniczne leków w świetle wymagań stawianych w Unii Europejskiej (UE), USA i w Polsce oraz wobec uwarunkowań w skali globalnej

Marcin Walter1
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 203-212
Address for correspondence:
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
ul. Kubickiego 5, 02-954 Warszawa
Fax (0-22) 642 6735