2000 issue 1

Back

Volume 16, issue 1

Article

Wybrane farmakologiczne metody potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych

Iwona Koszewska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 31-39