2000 issue 1

Back

Volume 16, issue 1

Article

Szybkość działania leków przeciwdepresyjnych – problemy metodologii badań

Stanisław Pużyński1, Sławomir Fornal1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 18-30