2000 issue 1

Back

Volume 16, issue 1

Article

Lamotrygina w leczeniu zaburzeń afektywnych

Maria Beręsewicz1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 97-101