2000 issue 1

Back

Volume 16, issue 1

Article

Farmakologiczne i kliniczne własności reboksetyny

Janusz Rybakowski1, Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 74-82

Abstract

This paper presents a review of literature on reboxetine, a novel antidepressant with a selective noradrenaline reuptake-inhibiting property.