1999 issue 4

Back

Volume 15, issue 4

Article

Współpraca (compliance) w leczeniu chorych na schizofrenię

Wojciech Kuczyński1, Małgorzata Rzewuska1, Krystyna Sobucka1, Agnieszka Chojnowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 5-21