1999 issue 4

Back

Volume 15, issue 4

Article

Stosunek do leczenia chorych na schizofrenię, wgląd w chorobę. Skale służące do oceny współpracy w leczeniu

Krystyna Sobucka1, Małgorzata Rzewuska1, Agnieszka Chojnowska1, Wojciech Kuczyński1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 39-60