1999 issue 4

Back

Volume 15, issue 4

Article

Czynniki pozafarmakologiczne poprawiające wgląd w chorobę oraz współpracę z lekarzem u chorych na schizofrenię

Agnieszka Ziołkowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 22-29