1999 issue 3

Back

Volume 15, issue 3

Article

Znaczenie naltreksonu w leczeniu uzależnienia alkoholowego

Marcin Ziółkowski1, Janusz Rybakowski2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 10-17