1999 issue 3

Back

Volume 15, issue 3

Article

Znaczenie kliniczne biotransformacji neuroleptyków

Jan Aleksander Beszłej1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 59-67