1999 issue 3

Back

Volume 15, issue 3

Article

Wpływ przewlekłego leczenia węglanem litu na stan czynnościowy i morfologiczny tarczycy

Elżbieta Bidzińska1, Maria Beręsewicz1, Anna Żaryn-Jankowska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologiii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 77-81