1999 issue 3

Back

Volume 15, issue 3

Article

Nowe standardy APA leczenia w schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 5-9

Abstract

The paper presents the APA Expert Consensus Guidelines for pharmacotherapy in schizophrenia 1999.