1999 issue 2

Back

Volume 15, issue 2

Article

Elektrowstrząsy - interakcje

Antoni Kalinowski1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 2, 220-228