1999 issue 1

Back

Volume 15, issue 1

Article

Leczenie zaburzeń nerwicowych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 99, 1, 47-75