1998 issue 3

Back

Volume 14, issue 3

Article

Przewidywanie skuteczności terapeutycznej imipraminy na podstawie analizy pierwszego cyklu snu nocnego

Zbigniew Nowicki1, Janusz Jakitowicz1, Mikołaj Majkowicz1, Jerzy Landowski1
1. Zakład Psychiatrii Biologicznej Katedry Chorób Psychicznych AM w Gdańsku; I Klinika Chorób Psychicznych Katedry Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 3, 71-77