1998 issue 2

Back

Volume 14, issue 2

Article

Poglądy ordynatorów oddziałów psychiatrycznych na temat terapii i profilaktyki zaburzeń afektywnych

Stanisław Pużyński1, Maria Beręsewicz1, Iwona Koszewska1, Antoni Kalinowski1, Łukasz Święcicki1, Ewa Habrat1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 28-73