1998 issue 2

Back

Volume 14, issue 2

Article

Nowoczesne metody farmakologicznego leczenia otyłości? - przypadek fenfluraminy i deksfenfluraminy

Adam Plaźnik1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 88-93