1998 issue 2

Back

Volume 14, issue 2

Article

Analiza agranulocytozy w przebiegu kuracji klozapiną z zastosowaniem w leczeniu molgramostymu (rHu GM-CSF)

Izabela Stanikowska1, Anna Żaryn-Jankowska1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 94-100