1998 issue 2

Back

Volume 14, issue 2

Article

Algorytmy w leczeniu depresji – przegląd piśmiennictwa

Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 5-14