1997 issue 4

Back

Volume 13, issue 4

Article

Sonograficzna ocena tętnic szyjnych w profilaktyce udaru mózgu

Marek Nowaczenko1, Zofia Łysiak1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 38-47

Abstract

Carotid arteries evaluation plays an important role in secondary prevention of stroke. Ultrasound Doppler Duplex methods can quantify the degree of extracranial carotid stenosis and surface morphology of carotid plaques.