1997 issue 4

Back

Volume 13, issue 4

Article

Postępowanie w udarze mózgu niedokrwiennym i krwotocznym

Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1997, 4, 23-37