1997 issue 4

Back

Volume 13, issue 4

Article

Leczenie migreny

Tadeusz Mendel1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 55-63