1997 issue 3

Back

Volume 13, issue 3

Article

Schizofrenia i Zespół Psychoza-Idponatremia-Polydipsja (PIP SYNDROME), opis przypadku

Agnieszka Chojnowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1997, 3, 49-61