1997 issue 3

Back

Volume 13, issue 3

Article

Klinika i farmakoterapia choroby parkinsona

Włodzimierz Kuran1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1997, 3, 5-23